Hội thảo quốc tế về “Kinh tế lượng và phương pháp thống kê – Ứng dụng trong kinh tế và tài chính” (ESM-AEM 2019)

Ngày 22 tháng 01 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh,  Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế ESM-AEM 2019. Đây là Hội thảo đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Mục tiêu của Hội thảo là trình bày các công cụ nghiên cứu định lượng liên quan đến phương pháp thống kê và kinh tế lượng và áp dụng chúng trong lĩnh vực kinh tế và tài chính. Hội thảo cũng sẽ thảo luận về các phương pháp ước tính mới trong thống kê, khoa học dữ liệu, kinh tế tài chính, …đang được các nhà khoa học trên thế giới sử dụng. Hội thảo cũng có sự trình bày tham luận của TS. Eric T. Stuen, giảng viên trường Đại học Adaho, Mỹ; TS. Erik Johnson, giảng viên trường Đại học Alabama, Mỹ và TS. Nam T. Hoang, Giảng viên cao cấp trường Đại học kinh tế Quốc dân, Australia.

Bài viết tại Hội thảo sẽ được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh tế Châu Á (JABES).

Hội thảo này sẽ thu hút đông đảo các nhà thống kê từ khắp mọi nơi trên thế giới, họ sẽ đại diện cho các cơ quan thống kê quốc gia, các nhà sản xuất, nhà cung cấp, giảng viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu, phân tích và các tổ chức quốc tế đăng ký tham dự.

Hạn cuối cùng đăng ký tham dự là ngày 10/1/2019.

Mạnh Hùng (Lược dịch)

Nguồn http://www.esmaef.org/