Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics

Chiều ngày 25/02/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics. Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ biên tập Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các thành viên trong Tổ biên tập và đại diện các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan thuộc TCTK.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ biên tập Nguyễn Trung Tiến cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TCTK đã tổ chức xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics và thành lập Tổ biên tập. Ngày 20/10/2020, TCTK đã tổ chức hội thảo tìm hiểu nội dung, nội hàm về logistics với sự tham dự của các đơn vị liên quan trong TCTK và đại diện Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, doanh nghiệp logistics Việt Nam. Sau hội thảo, TCTK đã xác định được khái niệm, nội hàm và phạm vi hoạt động của logistics. Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải cũng đã chủ động vào cuộc xây dựng các văn bản liên quan. Theo Phó Tổng cục trưởng TCTK để đánh giá mức đóng góp của các hoạt động logistics vào tăng trưởng kinh tế cần thiết phải xác định các hoạt động logistics vào các ngành kinh tế tương ứng trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Theo đó, việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics phải đảm bảo trên cơ sở đủ 5 nguyên tắc đó là phù hợp với thực tiễn Việt Nam; phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc tế; đảm bảo tính khả thi; phục vụ tính đóng góp của logistics vào GDP; phục vụ tính chỉ số hiệu quả logistics (LPI).

Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ biên tập Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe một số nội dung cơ bản về: Kế hoạch xây dựng Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics; Cơ sở pháp lý và nguyên tắc xây dựng; Một số nội dung chủ yếu về dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê logistics. Tại đây,  các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận cho ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics.

Kết thúc Hội thảo Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và đề nghị sau Hội thảo các đại biểu tiếp tục có ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về TCTK trước ngày 15/3/2021 để TCTK nghiên cứu, tổng hợp hoàn thiện xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics đảm bảo đúng tiến độ.

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy