Hội thảo trực quan hóa dữ liệu

Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Tổ chức Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh, GIZ  đã tổ chức Hội thảo “Trực quan hóa dữ liệu”. Mục đích của Hội thảo nhằm báo cáo kết quả Khóa đào tạo Trực quan hóa dữ liệu; giới thiệu về 02 phần mềm Power BI và Tableau, ứng dụng trong hoạt động thống kê. Thành phần tham dự là các lãnh đạo cấp Vụ thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê; Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng, TCTK chủ trì Hội thảo.

Sau lời khai mạc của Bà Nguyễn Thị Hương, các đại biểu đã được nghe 02 học viên của Khóa Đào tạo Trực quan hóa dữ liệu lần 1 (tổ chức từ ngày 3-11 tháng 12 năm 2018) trình diễn kết quả học tập 02 phần mềm Power BI và Tableau. Tiếp theo, các chuyên gia quốc tế của Tổ chức Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh đã giới thiệu các nội dung: phần mềm Business Intelligence, các khái niệm cơ bản về BI, mô hình hóa dữ liệu và mối quan hệ dữ liệu…

Trên cơ sở nội dung các chuyên gia trình bày, các đại biểu tham dự đã có rất nhiều ý kiến bình luận, thảo luận về các vấn đề có liên quan tới việc ứng dụng 02 phần mềm như thế nào trong hoạt động thống kê, đặc biệt là phổ biến thông tin thống kê; về việc biểu diễn các thông tin định tính; về đào tạo sử dụng phần mềm; vấn đề bản quyền…

Các chuyên gia của GIZ cũng đã trao đổi về những ý kiến bình luận, thảo luận của các đại biểu và khuyến nghị Tổng cục Thống kê cần thành lập nhóm từ 4-6 người nghiên cứu chuyên sâu về 02 phần mềm sau đó đào tạo lại cho công chức, viên chức trong Tổng cục.

Tổng kết Hội thảo, Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã nhấn mạnh tác dụng của 02 phần mềm trong trực quan hóa dữ liệu, phổ biến thông tin thống kê và yêu cầu: (i) các đơn vị trong TCTK chủ động chia sẻ tài liệu về 02 phần mềm nói trên; (ii) cơ quan TCTK thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên sâu về 02 phần mềm này để làm nòng cốt, hỗ trợ các đơn vị khác trong đào tạo nhân lực; các đơn vị được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức thống kê, mỗi đơn vị sẽ thành lập nhóm nghiên cứu ứng dụng 02 phần mềm; (iii) Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Phương pháp chế độ thống kê & CNTT và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình đào tạo để tổ chức đào tạo cho công chức, viên chức trong ngành.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Thu Hiền