Hội thảo về Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020

Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo “Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Tổng cục Thuế, đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và đại diện 10 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sau lời phát biểu khai mạc của Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, đại diện Vụ Thống kê Công nghiệp trình bày Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020, gồm 2 nội dung chính: (1) Hình thức thu thập thông tin điều tra doanh nghiệp năm 2020; (2) Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2020.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã có nhiều đóng góp cụ thể cho Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020. Dựa trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Vụ Thống kê Công nghiệp đã ghi chép lại và sẽ chọn lọc để tiếp thu.

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh cần ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thu thập thông tin để rút ngắn thời gian điều tra cũng như tăng cường chất lượng thông tin thu thập và tận dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính để giảm gánh nặng cho người trả lời. Ông đề nghị Vụ Thống kê Công nghiệp tiếp thu những ý kiến góp ý tại Hội thảo và hoàn thiện lại Phương án điều tra.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK khai mạc Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Vũ Hải Bằng