Hội thảo về Phương án điều tra và báo cáo thống kê giá tiêu dùng giai đoạn 2014 – 2019

Sáng ngày 25/7, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo về Phương án điều tra và báo cáo thống kê giá tiêu dùng giai đoạn 2014 – 2019. Đây là hội thảo tiếp nối của hội thảo lần 1 (tháng 3/2014) về Danh mục mặt hàng và cấu trúc chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2014 – 2019. Bà Trần Thị Hằng – Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Thành phần tham dự Hội thảo bao gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Đại diện Cục Thống kê TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng.

Sau lời khai mạc Hội thảo của bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện lãnh đạo Vụ TK Giá, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng trình bày Phương án điều tra và báo cáo thống kê giá tiêu dùng giai đoạn 2014 – 2019 với các nội dung: (1) Danh mục chủ yếu để điều tra thống nhất ở 63 tỉnh, thành phố gồm 239 mặt hàng; (2) Công thức tính CPI ở cấp có quyền số;(3) Chỉ số giá nhà ở trong CPI; (4) Mẫu biểu công bố chỉ số CPI.

Hội thảo đã dành phần lớn thời gian thảo luận để các vị đại biểu đóng góp ý kiến, đặc biệt là ý kiến từ các Cục Thống kê địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng) và các vụ có liên quan. Các ý kiến thảo luận đều tán thành việc thay đổi theo công thức mới để tính CPI thời kỳ 2014 – 2019, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong phần danh mục CPI chủ yếu và chỉ số giá nhà ở trong CPI.

Kết thúc hội thảo, bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK khẳng định việc cập nhất  phương pháp biên soạn CPI là cần thiết; đồng thời đề nghị Vụ TKê Giá nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu về danh mục mặt hàng, chỉ số giá nhà ở trong CPI… . Đề nghị  các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, góp ý kiến để hoàn thiện phương án điều tra Giá giai đoạn 2014 -2019..

Vương Thanh

Hình ảnh tại cuộc Hội thảo