Họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 26/8/2013, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20) phối hợp với Ban quản lý Dự án 00068992 đã tổ chức Họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện CLTK11-20. Thay mặt Ban Chỉ đạo, ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; đại diện một số Bộ, ngành (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội); các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo; đại diện một số Cục Thống kê (Bắc Ninh, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc); đại diện của UNDP; và một số báo, tạp chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương, ông Nguyễn Bích Lâm đã thông báo tới các đại biểu tình hình và kết quả thực hiện CLTK11-20 trong thời gian vừa qua và kế hoạch triển khai tiếp theo. Báo cáo đã nêu lên những kết quả nổi bật trong việc thực hiện CLTK11-20 theo 9 chương trình hành động, đồng thời cũng đã chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế này.

Cũng tại cuộc họp, Viện Khoa học Thống kê (đơn vị được Tổng cục Thống kê giao làm đầu mối thực hiện CLTK11-20) đã trình Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện CLTK11-20 và Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện các tài liệu này. Các đại biểu tham dự đều nhất trí với Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện CLTK11-20, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc gặp phải khi triển khai thực hiện CLTK11-20 tại Bộ, ngành và đơn vị mình, từ đó có các ý kiến đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương để có thể triển khai thực hiện CLTK11-20 trong thời gian tới được tốt hơn. Riêng đối với Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương, các đại biểu tham dự chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu nên sẽ có ý kiến góp ý với Ban Chỉ đạo Trung ương sau.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao sự có mặt và đóng góp ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và các đại biểu tham dự. Trên cơ sở các nội dung của cuộc họp và ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự, ông Nguyễn Bích Lâm đã kết luận tập trung vào các vấn đề sau:

1) Các Bộ, ngành, địa phương rà soát lại các công việc trong Công văn số 602/BKHĐT-TCTK; các đơn vị trong Tổng cục Thống kê rà soát lại các công việc trong Công văn số 289/TCTK-VTKE để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

2) Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tăng cường chỉ đạo, theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK11-20 thường xuyên tại đơn vị mình để ngày 20 tháng 01 hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3) Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo văn bản hướng dẫn các Bộ, Ngành, điạ phương xây dựng, quản lý và sử dụng kinh phí cho các công việc thực hiện CLTK11-20.

4) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tuyên truyền CLTK11-20 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động đã được giao.

6) Viện Khoa học Thống kê trên cơ sở các góp ý của các đại biểu bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện CLTK11-20, đặc biệt bổ sung những hạn chế của các Bộ, ngành và địa phương vào Báo cáo để cuối năm trình Thủ tướng Chính phủ.

7) Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký và các đại biểu tham dự cuộc họp tiếp tục đóng góp ý kiến về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký và gửi về Viện Khoa học Thống kê tổng hợp, hoàn thiện để trình Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện CLTK11-20.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

 Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương
thực hiện CLTK11-20 phát biểu khai mạc và chủ trì cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

ĐBH