Họp rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

Sáng ngày 01/10/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức cuộc họp rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Tổng cục trưởng TCTK  Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên các Vụ liên quan thuộc TCTK; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội; các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, ngày 06/9/2021, Chính phủ đã có Tờ trình Quốc hội số 322/TTr-CP về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Ngày 15/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự án Luật này. Căn cứ Thông báo số 155/TB-TTKQH ngày 20/9/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về Kết luận số 01 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 3, tháng 9 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội.

Trên cơ sở Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp làm việc với các Bộ ngành; ngày 20/9/2021 đã gửi Công văn số 6303/BKHĐT-TCTK xin ý kiến 9 bộ, ngành về Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Tính đến ngày 30/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản trả lời của 6/9 bộ, ngành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp… và trực tiếp làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Nhà nước.

Cuộc họp được tổ chức với mục đích khẳng định và thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan về Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia để từ đó hoàn thiện Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe trình bày về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Các đại biểu đánh giá cao công tác triển khai thực hiện xây dựng dự thảo của TCTK nghiêm túc, bài bản và đúng quy trình. Trong dự thảo những chỉ tiêu liên quan với Bộ, ngành đã được các Bộ, ngành tích cực tham gia góp ý rà soát, sửa đổi, bổ sung và được đơn vị soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu, xem xét sửa đổi bổ sung đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với thực tiễn cũng như có tính khả thi cao trong triển khai thực hiện.

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu tại buổi họp. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các các Bộ, ngành, TCTK sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo theo quy định.

Toàn cảnh cuộc họp

Khương Duy