Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê chương trình thống kê viên chính

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê. Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2022, tại Bắc Ninh, Viện Khoa học Thống kê phối hợp cùng Trường Cao đẳng Thống kê tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê chương trình thống kê viên chính. Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, bà Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê, ông Hà Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê và 76 học viên đến từ 25 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía bắc.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học, ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê là một trong 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn 2045. Vì vậy, ông đề nghị phía học viên tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm và nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học để lĩnh hội nhiều kinh nghiệm quý báu giúp bản thân nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời ông đề nghị các giảng viên nghiêm túc thực hiện tốt giờ lên lớp, các kiến thức truyền đạt cần phải gắn lý luận với thực tiễn, ban quản lý lớp học cần nghiêm túc thực hiện đúng nội quy, quy chế đề ra.

Một số hình ảnh tại lớp học:

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học

Bà Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê phát biểu

Ông Hà Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê công bố quyết định mở lớp và phổ biến quy chế lớp học

Ông Nghiêm Đình Thường, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Yên Phong, đại diện học viên phát biểu

Tập thể lớp chụp ảnh lưu niệm

Thu Hương