Khóa đào tạo khu vực về phi chính thức: Định nghĩa, cách đo lường, mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và những chỉ tiêu chính sách khác

Viện Thống kê khu vực Châu Á và Thái Bình Dương (SIAP) phối hợp với Phòng thống kê, Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP); Tổ chức lao động quốc tế (ILO); Tổ chức bảo vệ quyền lợi các lao động nữ làm việc phi chính thức: Toàn cầu hóa và Tổ chức hóa (WIEGO); Bộ Nội vụ và Truyền thông, Nhật Bản (MIC) sẽ tổ chức Khóa đào tạo khu vực về chủ đề phi chính thức: Định nghĩa, cách đo lường, mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và những chỉ tiêu chính sách khác tại Chiba, Nhật Bản từ ngày 16-20 tháng 10 năm 2017.

Trong các Kế hoạch phát triển quốc gia đang tiếp tục quan tâm trở lại đến nguyên nhân và tác động của việc làm phi chính thức; lao động trong khu phi chính thức và tác động của chúng đối với việc đạt được sự phát triển bền vững. Khóa đào tạo này tập hợp các nhà thống kê và các nhà phân tích lao động từ Hệ thống thống kê quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để thảo luận các khía cạnh kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong việc sản xuất và sử dụng số liệu thống kê phi chính thức. Những người tham gia cũng sẽ thảo luận việc tổng hợp các chỉ tiêu SDG. Thông tin chi tiết của khóa đào tạo xem tại: http://www.unsiap.or.jp/programmes/cn/17_cn/1710_Statistics%20on%20Informality_JPN_CN.pdf

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/