Khóa học: Giám sát khu vực tài chính (FSS)

Khóa học Giám sát khu vực tài chính (FSS) được tổ chức từ ngày 23/5 đến 03/06/2022 dưới hình thức online. Đối tượng tham gia khóa học này bao gồm các quan chức chính phủ từ cấp cơ sở đến cấp cao được giao nhiệm vụ giám sát khu vực tài chính, đặc biệt là nhân viên của ngân hàng trung ương, các cơ quan quản lý tài chính và các cơ quan khác tham gia vào giám sát bảo mật vĩ mô.

Yêu cầu khi tham gia khóa học

Những người tham gia dự kiến ​​phải có bằng kinh tế hoặc tài chính, tốt hơn là ở cấp độ thạc sĩ hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương; kỹ năng định lượng tốt; và sử dụng thành thạo máy tính để phân tích dữ liệu. Đặc biệt khuyến nghị các ứng viên đã hoàn thành khóa học Phân tích thị trường tài chính trực tuyến (FMAx). Vì nhiều hội thảo sử dụng bảng tính Microsoft Excel nên việc làm quen với những kiến ​​thức cơ bản về Excel rất quan trọng.

Mô tả khóa học

Khóa học này do Viện Phát triển Năng lực trình bày, giới thiệu cho học viên các khái niệm và công cụ chính được sử dụng trong việc xác định và đánh giá các điểm yếu và nguồn sức mạnh của khu vực tài chính. Khóa học cung cấp một bộ công cụ cơ bản để đánh giá rủi ro trong lĩnh vực tài chính và đo lường chúng so với các bộ đệm vốn và thanh khoản hiện có trong hệ thống tài chính. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc xác định sớm các mất cân bằng tài chính vĩ mô không chính đáng và phân tích sự lan truyền của tình trạng kiệt quệ tài chính giữa các tổ chức, thị trường và các lĩnh vực kinh tế, với mục tiêu giảm thiểu khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng tài chính. Sự kết hợp của các bài giảng và hội thảo thực hành cho phép người tham gia áp dụng các kỹ thuật đánh giá rủi ro thiết yếu.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, người tham gia sẽ có thể:

  • Đo lường các rủi ro chính mà ngân hàng phải đối mặt (ví dụ: tín dụng, thị trường, nguồn vốn) và các bộ đệm vốn và thanh khoản tương ứng của họ, từ quan điểm ổn định tài chính hệ thống.
  • Thiết kế và thực hiện các bài kiểm tra cơ bản về khả năng thanh toán và tính thanh khoản và giải thích kết quả.
  • Nhận thức được tầm quan trọng của các trung gian tài chính phi ngân hàng và mối liên kết của chúng với các ngân hàng.
  • Đánh giá mối liên kết tài chính-vĩ mô, bao gồm mối liên kết giữa khu vực tài chính, chính phủ và nền kinh tế thực, cùng với các cơ chế khuếch đại tiềm năng.
  • Theo dõi sự tích tụ của rủi ro hệ thống và các lỗ hổng liên quan đến tín dụng, giá bất động sản, đòn bẩy, sự không khớp trong bảng cân đối và tính liên kết với nhau.
  • Đánh giá cách các cú sốc có thể khuếch đại trong toàn bộ hệ thống tài chính, ví dụ: thông qua các vòng xoắn thanh khoản bất lợi hoặc tác động phản hồi giữa giá tài sản và đòn bẩy.

Ngôn ngữ được trình bày: Tiếng Anh

Link đăng ký onlinehttps://www-ins.imf.org/TAS/signon.aspx?pkey=ST22.20VE

Thời hạn đăng ký: 20/3/3022

Ngọc Bích (lược dịch)