Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Viện Khoa học Thống kê tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18-5. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê (TCTK) và Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Tổng cục, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng Thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Thống kê Hà Nội đến chúc mừng Viện KHTK nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng thay mặt Lãnh đạo Tổng cục tặng hoa chúc mừng Ngày KH&CN Việt Nam và biểu dương tinh thần làm việc say mê, thầm lặng, hiệu quả của các nhà khoa học, các chuyên gia và toàn thể viên chức, người lao động của Viện KHTK nói riêng và những người nghiên cứu khoa trong toàn Ngành trong những năm qua. Ông cũng nhấn mạnh mục đích của ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của xã hội đối với sự nghiệp khoa học công nghệ nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức  khoa học và công nghệ Việt Nam.

Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện KHTK thay mặt Viện KHTK cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, động viên đội ngũ làm khoa học và khẳng định điều này sẽ khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học của Tổng cục Thống kê nói chung và của Viện KHTK nói riêng, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trong tương lai.

Một số hình ảnh tại Lễ kỉ niệm:

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng và lãnh đạo Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Văn phòng TCTK tặng hoa chúc mừng Viện KHTK

Vụ Kế hoạch tài chính tặng hoa chúc mừng Viện KHTK

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin tặng hoa chúc mừng Viện KHTK

Cục Thống kê Hà Nội tặng hoa chúc mừng Viện KHTK

Toàn cảnh Lễ kỉ niệm