Kỷ yếu Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực Thống kê năm 2013

Nhằm tạo cơ hội cho các cựu học viên lưu giữ những kỷ niệm đẹp với giảng viên, với đồng nghiệp và hơn thế nữa là sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và dõi theo sự tiến bộ của từng cựu học viên nói trên, Viện Khoa học Thống kê đã biên soạn và xuất bản cuốn Kỷ yếu Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực Thống kê năm 2013 như một sự khẳng định hướng đổi mới và phát triển của Viện Khoa học Thống kê.

Kỷ yếu Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực Thống kê năm 2013 được in màu, gồm 100 trang được thiết kế với phong cách hiện đại, với các hình ảnh của từng học viên và ảnh chung của các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2013. Cuốn kỷ yếu này sẽ là mốc ban đầu ghi nhận sự phấn đấu, trưởng thành của mỗi học viên trong suốt quá trình công tác của mình.

Để nhận cuốn Kỷ yếu nói trên, xin mời liên hệ với Trung tâm Thông tin khoa học Thống kê (Viện KHTK), điện thoại: (04) 38 344 114. Giá: 120000 đồng/cuốn.

Một số hình ảnh cuốn Kỷ yếu Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực Thống kê năm 2013.

HTH