Lễ công bố một số sản phẩm thống kê giới tại Việt Nam

Trên cơ sở hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Liên Hợp Quốc, với sự hỗ trợ của Quỹ Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, sáng 16 tháng 3 năm 2012 Tổng cục Thống kê và Liên Hiệp Quốc đồng tổ chức “Lễ công bố một số sản phẩm Thống kê giới tại Việt Nam”. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, TCTK và bà Mandeep K.O’ Brien, quyền trưởng đại diện UNFPA đồng chủ trì Lễ công bố.

Tham dự Lễ công bố gồm có đại diện lãnh đạo và công chức các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi Chính phủ, các cơ quan Báo chí đã tới dự.

Tại Lễ công bố, một số sản phẩm Thống kê giới trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác chung về Bình đẳng giới được giới thiệu, đó là: (1) Bộ chỉ tiêu Thống kê phát triển giới quốc gia; (2) Cuốn sách “Thống kê giới tại Việt Nam 2000-2010”; (3) Sổ tay thống kê giới; và (4) Cơ sở dữ liệu trẻ em và phụ nữ trong phần mềm Devinfo. Ông Nguyễn Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội Môi trường đã giới thiệu chung về các sản phẩm Thống kê giới này. Đây là các sản phẩm quan trọng của Thống kê giới tại Việt Nam, cung cấp các thông tin hữu ích về thống kê giới cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kỹ thuật cũng như các nhà nghiên cứu.

Tiếp theo, ông Đỗ Anh Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội Môi trường đã giới thiệu tóm tắt cuốn Sổ tay Thống kê giới. Cuốn Sổ tay là cẩm nang cho những người làm công tác thống kê về giới. Cuốn Sổ tay có 4 phần: (1) Bối cảnh biên soạn cuốn Sổ tay; (2) Một số khái niệm cơ bản trong thống kê giới; (3) Giới thiệu Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; (4) Giới thiệu nội dung chuẩn hóa của Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

Sau đó, bà Trần Thị Vân Anh, chuyên gia tư vấn có bài trình bày về một số phát hiện chính từ cuốn sách “Thống kê giới tại Việt Nam 2000-2010” như: Việt Nam có số đại biểu Quốc hội, tham gia lực lượng lao động, tỷ lệ biết chữ, tỷ lệ phụ nữ đẻ được chăm sóc cao. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước ở từng lĩnh vực cần phát huy vai trò và trách nhiệm đầy đủ hơn nữa để các chính sách phát huy hiệu quả tốt và Việt Nam cũng cần nỗ lực hơn nữa để đạt được Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới 2010-2020. Cuốn sách đưa ra các thông tin cơ bản theo Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia bao gồm 105 chỉ tiêu nhằm đánh giá sự tiến bộ về bình đẳng giới tại Việt Nam trong 10 năm qua.

Cuối cùng, Bà Hồ Kim Nhung, chuyên viên Vụ Xã hội Môi trường đã giới thiệu đến đại biểu tham dự cách khai thác cơ sở dữ liệu về quyền phụ nữ và trẻ em Việt Nam bằng công nghệ phần mềm Devinfo.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố đã đánh giá cao giá trị của các sản phẩm Thống kê giới và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện các sản phẩm trên.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Nguyễn Thị Thanh