Một vài số liệu thống kê về tiền lương, thu nhập và thưởng tết năm 2017

Theo nguồn báo cáo của Vụ Lao động tiền lương (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) về khảo sát tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với 23.495 doanh nghiệp đang sử dụng 3,72 triệu lao động thì thu nhập của người lao động có xu hướng ổn định và tăng so với năm 2015. Tuy nhiên, khảo sát riêng về thưởng Tết Nguyên đán năm 2017 không bằng mức thưởng của năm 2016. Kết quả được tổng hợp như sau:

– Về tiền lương bình quân thực hiện năm 2016 là 5.710.000 đồng/tháng, tăng 7,5 % so với năm 2015, trong đó: Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện năm 2016 là 7.080.000 đồng, tăng 1,85 % so với năm 2015. Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước ước thực hiện năm 2016 là 6.000.000 đồng/tháng, tăng 2,56 % so với năm 2015. Doanh nghiệp dân doanh ước thực hiện năm 2016 là 5.470.000 đồng/tháng, tăng 10,06 % so với năm 2015. Doanh nghiệp FDI ước thực hiện năm 2016 là 5.690.000 đồng, tăng 8,58 % so với năm 2015.

– Về thu nhập bình quân ước thực hiện năm 2016 là 6.030.000 đồng/tháng, tăng 5,4 % so với năm 2015. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước ước thực hiện năm 2016 là 7.750.000 đồng/tháng, tăng 2,78 % so với năm 2015. Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước ước thực hiện năm 2016 là 6.480.000 đồng/tháng, tăng 0,15 % so với năm 2015.

– Về thưởng Tết dương lịch 2017 bình quân là 1.253.000 đồng/người, tăng 6,2 % so với mức thưởng tết dương lịch năm 2016. Người có mức thưởng tết dương lịch cao nhất là 1 tỷ đồng của một doanh nghiệp FDI ở TP HCM thấp hơn năm 2016. Mức thưởng tết dương lịch năm 2016 cao nhất là 2,028 tỷ đồng của 1 doanh nghiệp FDI tại TPHCM. Người có mức thưởng tết dương lịch thấp nhất là 30.000 đồng/người của một doanh nghiệp FDI tại Thanh Hoá. Mức thưởng này bằng với mức thấp nhất của năm 2015.

– Về thưởng Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo, mức thưởng bình quân đạt khoảng 1 tháng lương, khoảng 4.900.000 đồng/tháng, bằng 96% so với năm 2016. Người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp FDI tại TP HCM là 1 tỷ đồng, một doanh nghiệp FDI tại Hải Dương cũng có mức thưởng khá cao là 624 triệu đồng. Người có mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/tháng (tại doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Bến Tre, tại doanh nghiệp FDI ở các tỉnh Thái Bình, Tây Ninh, Hải Dương), so với năm 2016 là 40.000 đồng/người.

Mạnh Hùng (Tổng hợp)

(Nguồn: http://www.molisa.gov.vn/ và nhiều website khác)