Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn Khung đảm bảo chất lượng Thống kê Việt Nam”

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2017, Tổng cục Thống kê tổ chức nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn Khung đảm bảo chất lượng Thống kê Việt Nam” do ThS Nguyễn Văn Đoàn làm chủ nhiệm đề tài.

TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng gồm: ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ PPCĐTK&CNTT (Phản biện 1); PGS, TS Trần Thị Bích, Trưởng Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế Hà Nội (Phản biện 2), TS Phạm Đăng Quyết, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược thống kê, bà Mạc Thị Thu Huyền, chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và Chất lượng thống kê, Viện Khoa học Thống kê (Thư ký hội đồng),  một số đại biểu tham dự đến từ các đơn vị thuộc Thổng cục, Viện Khoa học Thống kê.

Ban chủ nhiệm Đề tài đã báo cáo kết quả đóng góp chính của Đề tài và giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài và làm rõ một số vấn đề về thử nghiệm và tính khả thi của kết quả nghiên cứu của Đề tài theo yêu cầu của Hội đồng.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài, đã cung cấp những luận cứ quan trọng cho việc soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước. Hội đồng thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài xếp loại: Giỏi

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu chính thức:

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK,

Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

TS. Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng Viện KHTK,

Phó chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Mạnh Hùng