Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng thử nghiệm hệ thống ghi chép thời gian cho Viện Khoa học Thống kê”

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-VTKE ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 20 tháng 7 năm 2012 Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng thử nghiệm hệ thống ghi chép thời gian cho Viện Khoa học Thống kê” do TS. Phạm Đăng Quyết, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Thống kê và Tin học làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm 5 thành viên, do ThS. Nguyễn Văn Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng nghiệm thu đề tài này còn có ông Nguyễn Huy Lương, Cục trưởng Cục Thống kê Phú Thọ và một số công chức, viên chức của Viện Khoa học Thống kê và Cục Thống kê Phú Thọ..

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Một trong các sản phẩm quan trọng của đề tài là đã xây dựng và áp dụng thử nghiệm phần mềm ghi chép thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của Viện KHTK. Theo đó, từng cán bộ, công chức, viên chức tự giác ghi chép thời gian làm việc thực tế của mình vào phần mềm trực tuyến do đề tài thiết kế.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài đạt loại Giỏi. Tuy nhiên, Hội đồng đã đề nghị BCN đề tài chỉnh sửa một số hạn chế của phần mềm theo hướng đơn giản cho người sử dụng; tiếp tục thử nghiệm ở một số đơn vị khác của Tổng cục để rút kinh nghiệm và hoàn thiện phần mềm; đồng thời tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm ghi chép thời gian này.

Mạc Thu Huyền