Những trở ngại với người sử dụng khi truy cập và sử dụng số liệu thống kê trong xã hội ngày nay

Bảng dưới đây cung cấp một cái nhìn tổng quan tóm tắt sáu rào cản chính để truy cập và sử dụng số liệu thống kê và những thách thức của các nhà thống kê học trong khắc phục việc cung cấp số liệu thống kê

Những trở ngại đối với người sử dụng số liệu thống kê

Những thách thức nhà thống kê phải đối mặt khi cung cấp số liệu thống kê

1. Quá nhiều thông tin có sẵn – Làm thế nào để tránh tình trạng quá tải các thông tin công bố công khai với tác động tiêu cực trong xã hội?

– Làm thế nào để lựa chọn và cung cấp các số liệu thống kê có liên quan phù hợp với người sử dụng?

– Liên tục công bố số liệu thống kê trong cơ sở dữ liệu bên ngoài có làm tăng thêm độ phức tạp trong việc đánh giá và phân biệt thông tin?

2. Không hiểu các thông tin – Làm thế nào để cung cấp các thông tin theo ngôn ngữ và hình thức dễ hiểu?

– Làm thế nào để giải thích số liệu thống kê bằng ngôn ngữ chung dễ hiểu nhất cho các nhà hoạch định chính sách hay những người không chuyên về thống kê?

3. Không biết đến các thông tin có tồn tại – Làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin và đẩy mạnh số liệu thống kê sẵn có?

Làm thế nào để đi theo sự phát triển của xã hội, các số liệu thống kê được sử dụng nhiều hơn? Ví dụ, người dùng Internet sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm thông tin / số liệu thống kê thay thế việc tìm kiếm thông qua trang web

– Làm thế nào để cung cấp cho người sử dụng biết nơi các số liệu thống kê chất lượng đang tồn tại?

4. Không biết tìm kiếm các thông tin ở đâu Làm thế nào để có thể đáp ứng được cho tất cả người sử dụng bằng cách cung cấp các số liệu thống kê chất lượng tốt và giúp họ tìm kiếm các số liệu thống kê có liên quan?

Ở đây thách thức là để khắc phục tính phóng thích khối lượng số liệu thống kê khổng lồ từ cơ sở dữ liệu lớn và hướng dẫn người sử dụng hướng tới và xác định chính xác các số liệu thống kê liên quan. Làm thế nào để chúng ta tích cực tiếp cận cho người sử dụng với số liệu thống kê có liên quan và phù hợp?

5. Không thể truy cập vào các thông tin – Làm thế nào để đơn giản hóa, vượt qua các rào cản kỹ thuật và có kiến ​​thức để truy cập vào các số liệu thống kê?

– Làm thế nào để cung cấp số liệu thống kê thông qua nhiều phương tiện và hình thức khác nhau giúp  cho từng phân khúc người sử dụng khác nhau trong xã hội truy cập vào các số liệu thống kê trở nên dễ dàng?

– Chúng ta cung cấp khối lượng lớn các số liệu thống kê, vậy làm thế nào giúp người sử dụng tìm được?

6. Không biết các thông tin có chính xác, được cung cấp từ một nguồn đáng tin cậy không Ở đây nhà thống kê có ưu thế cạnh tranh, có khả năng, kiến thức về thống kê nên biết làm thế nào để hướng dẫn và giúp người dùng truy cập vào các số liệu thống kê có liên quan, thích hợp, và có chất lượng tốt, đó là một phần của quá trình loại bớt các số liệu thống kê chất lượng kém trong xã hội

LP (lược dịch)

Nguồn: Trích từ Communicating Statistics: Professional Users’ Requirements for Statistics, Work Session on the Communication of Statistics (Geneva, Switzerland, 27-29 June 2012)

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.45/2012/Nymand_ECB.pdf