Sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo: Thử nghiệm trong dự báo động đất

Dự đoán thời gian, vị trí và cường độ của một trận động đất là một công việc đầy thách thức vì một trận động đất không hiển thị các mô hình cụ thể dẫn đến dự đoán không chính xác. Các kỹ thuật dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI) nổi tiếng với khả năng tìm ra các mẫu ẩn trong dữ liệu. Trong bài báo này chúng tôi dự đoán những nơi có khả năng xảy ra động đất trên thế giới và những ngày nào trận động đất sẽ xảy ra. Với vị trí địa chất, độ lớn và các yếu tố khác trong tập dữ liệu từ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/csv.php trong 30 ngày qua được cập nhật mỗi phút, chúng tôi dự đoán hoặc dự báo thời gian 14 ngày trong tương lai, những nơi có khả năng xảy ra động đất. Ứng dụng và tác động của dự báo này giúp cải thiện đánh giá nguy cơ động đất có thể cứu mạng người và tiết kiệm hàng tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng và quy hoạch.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai3. So6.2022 732 KB 401