Sức mạnh nổi trội của dữ liệu lớn

Kinh nghiệm Chicago


Dữ liệu lớn (Big Data) đang làm thay đổi thị trường thương mại, nhưng nó cũng có tiềm năng định hình lại các công việc của chính phủ và phát triển đô thị. Trong một Báo cáo mới từ Chương trình đào tạo lãnh đạo ngành năng lượng trong tương lai (the Emerging Leaders Program) tại Hội đồng về các vấn đề toàn cầu tại Chicago của Mỹ (the Chicago Council of GlobalAffairs), Lincoln S.Ellis, một thành viên sáng lập Hội nghị bàn tròn kinh tế thế giới (World Economic Roundtable), và các tác giả khác từ Chương trình đào tạo lãnh đạo tài năng trong tương lai, khám phá ra dữ liệu lớn có thể được sử dụng ở các thành phố siêu lớn (mega city) như thế nào để đáp ứng những thách thức mà họ phải đối mặt trong thời đại có những hạn chế về các nguồn lực để cải thiện đời sống của dân cư trú của họ.

Sử dụng Chicago làm một trường hợp nghiên cứu, Báo cáo xem xét sự phát triển nhanh chóng của dữ liệu sẵn có như thế nào để cho phép các thành phố làm được nhiều hơn với chi phí ít hơn– để cải thiện các dịch vụ của chính phủ, đầu tư nhiều hơn cho giao thông vận tải cần thiết, cung cấp giáo dục,và đảm bảo an ninh tốt hơn. Làm được nhiều hơn với chi phí thấp hơn là những gì mà nhiều thành phố đã phải làm trong 5 năm qua do cắt giảm ngân sách và giảm số lượng công chức trong nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính. Đó cũng là những gì họ sẽ cần phải tiếp tục làm trong tương lai.

“Thật không may, những hạn chế về nguồn lực là một đặc điểm đồng nhất của bức tranh toàn cầu sau khủng hoảng,” Ellis lập luận. “May mắn là như vậy cũng là sự phục hưng về tăng năng suất có được bởi khả năng của chúng ta khi tận dụng công nghệ và thông tin nhằm đạt được mục đích công quan trọng nhất của chúng ta theo cách thông minh và hiệu quả hơn.”

Báo cáo Sức mạnh nổi trội của Dữ liệu lớn – Kinh nghiệm của Chicago gồm 6 chương:

– Chương 1. Dữ liệu lớn và các thành phố

– Chương 2. Dữ liệu lớn và năng lượng

– Chương 3. Dữ liệu lớn và vận tải

– Chương 4. Dữ liệu lớn và giáo dục

– Chương 5. Dữ liệu lớn và an ninh

– Chương 6. Thực tế tốt nhất từ kinh nghiệm của Chicago

Kinh nghiệm tốt nhất từ thực tế của Chicago được thể hiện qua việc: Đề xướng về sử dụng dữ liệu lớn cho lãnh đạo cao nhất; Thu thập dữ liệu phù hợp và chất lượng; Đảm bảo chia sẻ, tiếp cận chung, và hợp tác; Đảm bảo an toàn đặt ra với bảo mật dữ liệu; Giải quyết các vấn đề riêng tư; Có được sự ủng hộ của công chúng; Đầu tư dựa trên cơ sở kết quả.

Bạn đọc có thể Nhấn vào đây để xem toàn bộ Báo cáo (bản gốc tiếng Anh).

NTH

Nguồn: http://newamerica.net/publications/policy/the_emerging_power_of_big_datahttp://newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/Emerging%20Power%20of%20Big%20Data%20-%202014.pdf
Nguồn: http://newamerica.net/publications/policy/the_emerging_power_of_big_data