Thái độ làm việc mới dẫn tới thành công chứ không phải thông minh

Tỷ phú Warren Edward Buffett chia sẻ bí quyết theo đuổi đam mê bằng kỹ thuật 5/25: Cách làm: Bạn viết ra 25 điều mà bạn
quan tâm nhất theo thứ tự từ 1 đến 25 (theo mức quan tâm giảm dần). Sau đó bạn gạch dần từng điều từ dưới lên đến điều thứ 20. Bạn còn lại 5 điều trên cùng sẽ là những điều đam mê đích thực của bạn và bạn sẽ phấn đấu để thực hiện thành công 5 điều đó. Với kinh nghiệm của mình Tỷ phú Warren Edward Buffett kết luận “Thái độ làm việc mới dẫn tới thành công chứ không phải thông minh”[1]

Đoàn Dũng

[1] http://m.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/262703/thai-do-lam-viec-moi-dan-toi-thanh-cong-chu-khong-phai-thong-minh.html