Thống kê di cư: dữ liệu được kết nối cho một thế giới được kết nối

Tất cả các nơi trên thế giới, mọi người đang di chuyển. Tình trạng này diễn ra trong suốt lịch sử loài người, ngày nay người ta di cư để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn, để thoát khỏi khó khăn hoặc xung đột, hoặc kết nối với những người thân yêu. Ngày nay, xuất hiện quy mô di cư lớn chưa từng có và những lý do ngày càng đa dạng hơn, những cuộc khủng hoảng của nhân loại bắt đầu từ những hành trình dài và nguy hiểm để thoát nghèo, xung đột, khủng bố hoặc ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thường tìm nơi trú ẩn hoặc cơ hội tốt hơn để sống ở các nước có nền kinh tế mạnh hơn hoặc chính trị ổn định hơn.

Đối phó với phong trào di cư là thách thức trong nhiều lĩnh vực. Nhưng bước quan trọng trong việc đảm bảo khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức này là việc thu thập dữ liệu. Biết được quy mô của những chuyến di cư gồm bao nhiêu người vào mỗi quốc gia, bao nhiêu người đã ở đó, họ bao nhiêu tuổi, kĩ năng, nghề nghiệp, ngôn ngữ, sức khỏe và nhu cầu nhà ở – tất cả thông tin này là cần thiết nếu các nước cần duy trì giá trị và quyền của người di cư trong khi vẫn giữ được hòa bình và công bằng trong cộng đồng các nước bị ảnh hưởng từ di cư.

Nhận thức được nhu cầu này, Hiệp ước Toàn cầu cho di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên – một thỏa thuận chính trị dự kiến ​​sẽ được thông qua bởi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc tại Marrakesh trong tháng 12 năm nay – kêu gọi các quốc gia “thu thập và sử dụng dữ liệu chính xác và phân tích làm cơ sở cho các chính sách dựa trên bằng chứng”. Trong 23 mục tiêu của hiệp ước, đây là lần đầu tiên phản ánh tính không thể thiếu nếu muốn có được thành công.

Tuy nhiên, đo lường tình trạng di cư là đầy thách thức. Mọi người di chuyển nhanh chóng, đôi khi không có tài liệu, đôi khi lại lo sợ hậu quả nếu họ được thu thập. Những người khác chỉ đơn giản là không có động cơ để báo cáo sự xuất hiện hoặc khởi hành của họ, vì vậy họ có thể không bao giờ được ghi lại.

Thống kê về di cư đã phải phát triển nhanh chóng để theo kịp với những khó khăn ngày càng tăng. Kết hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau – cơ quan di trú, tổng điều tra, khảo sát và đăng ký dân số, cơ quan thuế, hồ sơ giáo dục – được hứa hẹn rất nhiều và sẽ là chủ đề thảo luận chính trong phiên làm việc UNECE-Eurostat về Thống kê di cư (24-26 tháng 10), tập hợp của hơn 90 chuyên gia thống kê di cư và nhà sản xuất dữ liệu hành chính về di cư.

Tích hợp hiệu quả nhiều nguồn dữ liệu, một vài trong số đó được thiết kế để tạo số liệu thống kê di cư, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thống kê quốc gia, cơ quan di trú và các cơ quan khác chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu. Phiên làm việc sẽ tập hợp các đại diện từ tất cả các nhóm này để thúc đẩy đối thoại và học hỏi lẫn nhau.

Emilio Zagheni, giám đốc của Viện nghiên cứu nhân khẩu học Max Planck, sẽ đưa ra một bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh kết quả nghiên cứu về việc sử dụng Dữ liệu lớn để thống kê di cư, trong khi Đức và Hoa Kỳ sẽ chia sẻ kinh nghiệm về những cách mới để đo lường người tị nạn.

Các báo cáo được trình bày và thảo luận tại Phiên làm việc có sẵn tại: http://www.unece.org/index.php?id=47809

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://www.unece.org/info/media/news/statistics/2018/migration-statistics-interconnected-data-for-an-interconnected-world/doc.html