Tổ chức các lớp nghiệp vụ thống kê cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, trên tinh thần hợp tác, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê của Thống kê Bộ, ngành, từ ngày 11 đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2017, Viện Khoa học Thống kê hợp tác với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, tổ chức hai lớp học: Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê (Trình độ Đại học, cao đẳng) và Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên).

Tham dự lớp học có 47 học viên, là những chuyên viên, kiểm sát viên đang làm công tác thống kê tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc và miền Trung. Mục đích của khóa học nhằm trang bị kiến thức thống kê cơ bản và những kiến thức thống kê về nghiệp vụ chuyên sâu của từng lĩnh vực, lồng ghép nội dung thống kê tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng thống kê ngành Kiểm sát nhân dân.

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và ThS. Hoàng Thu Hiền – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê dự khai giảng lớp học

Lệ Hằng