Tổng cục Thống kê họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức”

Chiều ngày 21/2/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) Việt Nam phối hợp với Cơ quan Thống kê Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức”. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp về phía TCTK có các thành viên Ban Quản lý; đại diện lãnh đạo các vụ liên quan của Cơ quan TCTK. Về phía Cơ quan Thống kê Đan Mạch có ông Peter Vig Jensen, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và giáo dục; ông Peter Bohnstedt Anan Hansen, Quản lý dự án – Cố vấn cao cấp, Bộ phận tư vấn quốc tế. Về phía Đại sứ Đan Mạch tại Hà Nội có ông Troels Jakobsen, Trưởng Phòng Thương mại và bà Nguyễn Hải Hà, cán bộ Dự án.

Tổng cục Thống kê họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức”

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phảt biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, ngày 26/11/2021 Tổng cục trưởng TCTK Việt Nam và Tổng cục trưởng Cơ quan Thống kê Đan Mạch đã ký kết Văn kiện Dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Để triển khai thực hiện dự án có hiệu quả, TCTK đã thành lập Ban quản lý dự án, trong đó 01 Phó Tổng cục trưởng làm Giám đốc dự án.

Kể từ sau chuyến công tác đầu tiên của ông Peter Bonstedt Anan Hansen đến làm việc với TCTK và các bộ, ngành liên quan  để thảo luận triển khai các hoạt động của Dự án, nhiểu cuộc họp ở cấp kỹ thuật cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đã được các hợp phần dự án của TCTK và các chuyên gia dự án của Đan Mạch tổ chức để trao đổi về phương thức triển khai và thực hiện các hoạt động của dự án. Các hợp phần dự án của TCTK đã chủ động phối hợp với chuyên gia Đan Mạch thực hiện các hoạt động đề ra trong Điều khoản tham chiếu (TOR) do hai bên cùng xây dựng. TCTK đã đón 06 Đoàn chuyên gia của Thống kê Đan Mạch với 13 lượt chuyên gia vào làm việc với 04 hợp phần của dự án. Bên cạnh đó, TCTK cũng đã phối hợp với Quản lý dự án của Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động dự án cho 6 tháng đầu năm 2023.

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đề nghị sau cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo dự án điều phối viên, quản lý dự án phía Đan Mạch tiếp tục phối hợp với điều phối viên dự án của TCTK, các đầu mối hợp phần xác định thời gian triển khai các hoạt động của dự án trong 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, tổ chức tốt các đoàn khảo sát sang Đan Mạch, đặc biệt chuyến khảo sát về sử dụng dữ liệu hành chính trong thống kê giáo dục tại Đan Mạch từ ngày 12-18/3/2023.

Phát biểu khai mạc cuộc họp ông Peter Vig Jensen,  Vụ trưởng, Vụ Thống kê dân số và giáo dục của Cơ quan Thống kê Đan Mạch bày tỏ niềm vui  đến tham dự cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức” và hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội được đến thăm Việt Nam. Ông Peter Vig Jensen cho biết, Cơ quan Thống kê Đan Mạch đã thực hiện rất nhiều dự án hợp tác quốc tế trong đó có dự án hợp tác với TCTK Việt Nam. Ông Peter Vig Jensen ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của Thống kê Việt Nam vào xây dựng kế hoạch và những thiết kế dự án. Tin tưởng dự án được thiết kế tốt, hợp phần rất phù hợp với Việt Nam.

Cơ quan Thống kê Đan Mạch đánh giá cao hợp tác giữa hai bên và những đóng góp của TCTK Việt Nam cũng như sự hợp tác của các chuyên gia Việt Nam trong triển khai thực hiện dự án. Cơ quan Thống kê Đan Mạch đặt kỳ vọng lớn vào dự án và sẽ huy động chuyên gia Đan Mạch đến Việt Nam phối hợp với TCTK để thực hiện thành công kết quả mong đợi của dự án. Ông Peter Vig Jensen tin tưởng kết quả của dự án hợp tác giữa hai bên sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu tin cậy cho TCTK và với nền tảng vững chắc quan hệ hai bên sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác trong tương lai.

Ông Troels Jakobsen, Trưởng Phòng Thương mại, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội cho biết dự án hơp tác với TCTK Việt Nam là dự án hợp tác quan trọng của Đại sứ quán Đan Mạch. Để thực hiện dự án thành công TCTK sẽ phải hợp tác với các bên liên quan và Đại sứ quán Đan Mạch rất sẵn sáng hỗ trợ TCTK trong thiết lập các mối quan hệ hợp tác để triển khai thực hiện dự án. Ông Troels Jakobsen chúc cho dự án hợp tác giữa Đan Mạch và Việt Nam đạt kết quả tốt theo đúng mục tiêu đề ra trong Văn kiện dự án.

Tổng cục Thống kê họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức” 3

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe ông Peter Bohnstedt Anan Hansen trình bày và thống nhất kế hoạch hoạt động của Dự án; Thống nhất về các hoạt động trong thời gian tới, bao gồm thời gian cuộc họp của Ban Quàn lý số 2 và nghe các cán bộ phụ trách hợp phần dự án của TCTK trình bày Báo cáo tình hình triển khai hoạt động của các hợp phần: Kết quả, các khó khăn/thách thức, khuyến nghị gồm: Hợp phần Thống kê dân số; Hợp phần Thống kê Giáo dục; Hợp phần Dữ liệu lớn và các nội dung khác.

Phảt biểu kết thúc cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao kết quả cuộc họp đạt được. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến bày tỏ, cũng giống như các cơ quan thống kê quốc gia khác trên thế giới, TCTK luôn cố gắng tối ưu hóa các nguồn dữ liệu để sản xuất số liệu thống kê tin cậy và có chất lượng cao. Do đó việc thực hiện Dự án có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ để tăng cường năng lực 4 lĩnh vực mà TCTK đã đề ra trong Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm:

Thứ nhất là: Hiện đại hóa phương thức thu thập dữ liệu thống kê dân số và di cư nhằm giúp Việt Nam cải thiện chất lượng thống kê nhân khẩu học và tăng cường độ tin cậy của các thông tin về phát triển dân số.

Thứ hai là: Phát triển thống kê giáo dục dựa trên đăng ký người học. Với việc nâng cao chất lượng đăng ký người học trên cả nước, bao gồm tất cả các cơ sở công lập và ngoài công lập, TCTK và Bộ GDĐT, Bộ LĐTBXH có thể khai thác thông tin phục vụ chiến lược phát triển bền vững; chiến lược bình đẳng giới; chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa.

Thứ ba là: Giới thiệu dữ liệu lớn như một nguồn dữ liệu mới cho Việt Nam và tiến hành thử nghiệm nhằm cung cấp nhiều thông tin hơn về phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

Thứ tư là: Tăng cường năng lực cho TCTK để lập các tài khoản kinh tế – môi trường nhằm nâng cao chất lượng số liệu môi trường, giám sát và đánh giá các mục tiêu phát triển môi trường bền vững.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến nhấn mạnh TCTK cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tại Việt Nam và với Cơ quan Thống kê Đan Mạch để thực hiện thành công dự án này, góp phần củng cố thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thống kê quốc gia nói riêng và hợp tác của hai Chính phủ nói chung.