Tổng điều tra dân số được tiến hành ở tất cả các nước thành viên UNECE vào năm 2020: Lần đầu tiên trong lịch sử

Các cuộc tổng điều tra là nền tảng của số liệu thống kê quốc gia – chỉ có Tổng điều tra dân số mới có kiến ​​thức toàn diện về số lượng người ở một quốc gia, cách phân bố dân số trên khắp các thị trấn, thành phố và làng mạc của đất nước, và những đóng góp của trẻ em, thanh thiếu niên, người dân trong và trên độ tuổi lao động, các chính sách hiệu quả có thể được thiết kế và giám sát.

Rất nhiều trong số các chỉ số theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững phụ thuộc vào việc biết quy mô dân số – ví dụ, để tính thu nhập bình quân đầu người hoặc tỷ lệ đi học, chúng ta cần phải biết có bao nhiêu người.

Tuy nhiên, các cuộc tổng điều tra là nhiệm vụ rất tốn kém, tốn thời gian và phức tạp nhất của bất kỳ cơ quan thống kê quốc gia nào. Đối với một số nước, những thách thức này quá lớn và họ đã không tiến hành Tổng điều tra dân số trong nhiều thập kỷ. Một số nước khác, những thách thức đã thúc đẩy họ thay đổi các kỹ thuật truyền thống – các điều tra viên đi đến từng nhà dân với các bảng hỏi bằng giấy để thu thập dữ liệu điều tra dân số, thay vào đó là các cuộc tổng điều tra trực tuyến, nơi mọi người điền thông tin và gửi thông qua Internet. Một số nước sử dụng thiết bị điện tử cầm tay để tăng tốc độ phỏng vấn cá nhân và xử lý dữ liệu. Một số nước khác thực hiện các cuộc tổng điều tra bằng cách truyền thống và kết hợp thông tin từ các nguồn hành chính, chẳng hạn như sổ đăng ký dân số quốc gia.

Dù sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào thì Hội nghị các nhà thống kê châu Âu khuyến nghị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2020 đối với tất cả các nước là thu thập dữ liệu trên một tập hợp các biến số và cung cấp các hướng dẫn, các định nghĩa và phân loại cần sử dụng để đảm bảo dữ liệu có thể so sánh giữa các quốc gia.

Lần đầu tiên, tất cả các nước trong khu vực UNECE đã đồng ý tuân thủ các khuyến nghị này bằng cách tiến hành Tổng điều tra dân số trong chu kỳ năm 2020. Đối với Uzbekistan, đây sẽ là Tổng điều tra dân số đầu tiên kể từ năm 1989. Turkmenistan đã tiến hành Tổng điều tra dân số vào năm 2012 nhưng kết quả không được cung cấp cho công chúng.

Những thách thức để tiến hành Tổng điều tra dân số và nhiều phương pháp cải tiến để giải quyết những thách thức này, là trọng tâm của Tuần điều tra dân số UNECE, bao gồm một hội thảo phát triển năng lực và một cuộc họp của nhóm chuyên gia về dân số và Tổng điều tra dân số và nhà ở với sự tham dự của gần 100 chuyên gia từ khu vực UNECE và lân cận. Những người tham gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc sử dụng các nguồn dữ liệu thay thế, tích hợp với thông tin không gian địa lý và các kỹ thuật mới để phổ biến và trao đổi quan điểm về tương lai của các cuộc Tổng điều tra sau năm 2020.

UNECE duy trì một cơ sở dữ liệu thông tin về các kế hoạch của các nước thành viên cho chu kỳ Tổng điều tra dân số năm 2020, chẳng hạn như định dạng Tổng điều tra dân số sẽ làm gì và bằng cách nào dữ liệu sẽ được thu thập tại: https://statswiki.unece.org/x/XgSoBw

Đỗ Ngát (dịch)

Nguồn: https://www.unece.org/info/media/news/statistics/2018/censuses-to-be-conducted-in-all-unece-member-states-in-the-2020-round-the-first-time-in-history/doc.html