Top Ten nghề được trả lương cao nhất tại Anh

05 trong số 10 nghề được trả lương cao nhất tại Anh Quốc đều là nghề liên quan đến phân tích dữ liệu. Cụ thể, Phân tích dữ liệu đầu tư ngân hàng được trả lương cao nhất là 50.752 bảng/năm (1,5 tỷ VNĐ); Kỹ sư phần mềm 34.106 bảng; Phân tích chiến lược kinh doanh 32.142 bảng; Khoa học dữ liệu 30.791 bảng; Phân tích tài chính 28.717 bảng (xem Bảng 1). Như chúng ta đã biết, nghề phân tích dữ liệu đòi hỏi phải có kiến thức và kỹ năng thống kê.

Đầu tháng 9/2019, Trang Glasdoor công bố bảng xếp hạng 10 nghề được trả lương cao nhất tại Anh Quốc năm 2019. Thu thập dữ liệu về mức lương trung bình của hơn 6 triệu nhân viên đang làm việc ở các nghề khác nhau.

Bảng 1: 10 nghề có thu nhập cao nhất ở Anh Quốc

STT

Nghề

Lương trung bình năm

(Đơn vị: Bảng Anh)

1

Phân tích dữ liệu đầu tư ngân hàng

50.752

2

Kỹ sư phần mềm

34.106

3

Phân tích chiến lược kinh doanh

32.142

4

Khoa học dữ liệu

30.791

5

Phân tích tài chính

28.717

6

Phát triển phần mềm

28.609

7

Kỹ sư xây dựng

28.475

8

Trợ lý kiểm toán

28.288

9

Kỹ sư thiết kế

28.288

10

Kỹ sư cơ khí

28.273

Nguồn: Theo Glasdoor, Telegraph.

Đoàn Dũng