Trong năm 2018, TCTK trình đề án thống kê khu vực kinh tế ngầm thì hiện nay công tác thu thập số liệu TCTK thực hiện như thế nào?

Câu hỏi: (PV Phạm Cương-Truyền hình TTXVN) Trong năm 2018, TCTK trình đề án thống kê khu vực kinh tế ngầm thì hiện nay công tác thu thập số liệu TCTK thực hiện như thế nào? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK)

Hiện nay TCTK đang xây dựng và theo lộ trình đến giữa tháng 10 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án này. Khu vực kinh tế chưa được quan sát bao gồm 5 thành tố: Khu vực kinh tế ngầm, kinh tế bất hợp pháp, phi chính thức, hoạt động tự sản tự tiêu, sai số do hoạt động thu thập số liệu. Cho đến nay hoạt động tự sản, tự tiêu TCTK đã thu thập tính toán trong nhiều năm nay; khu vực phi chính thức là khu vực không có đăng ký sản xuất kinh doanh thì TCTK đã thu thập mà cụ thể các hoạt động của cơ sở cá thể nhỏ lẻ kể cả buôn bán trên vỉa hè, xe ôm … hàng năm TCTK đều tiến hành thu thập vào các kỳ điều tra 5 năm/lần mà cụ thể theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thì có 5,1 triệu cơ sở SXKD cá thể; Về sai số do hoạt động thu thập thống kê đây không phải khiếm khuyết không chỉ Thống kê Việt Nam mà tất cả Thống kê các nước trên thế giới đều vấp phải. Hàng năm không thể làm Tổng điều tra mà chỉ làm Điều tra mẫu. Điều tra mẫu thì suy rộng theo mẫu nó có sự khác biệt khi làm Tổng điều tra. Để khắc phục vấn đề này cứ 5 năm/ lần TCTK làm Tổng điều tra kinh tế, 5 năm/ lần làm Tổng điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản và 10 năm/lần làm Tổng Điều tra dân số. Qua 3 cuộc Tổng điều tra làm cơ sở rất tốt để TCTK bổ sung về mặt phạm vi, quy mô do các năm không làm điều tra cho nên Đề án về khu vực kinh tế chưa được quan sát, trong thời gian tới TCTK tiếp tục hoàn thiện 3 nội dung trên và tập trung thu thập thông tin thêm 2 thành tố đó là bất hợp pháp và kinh tế ngầm. Hiện nay, TCTK đang làm việc với các bộ, ngành để xác định từng thành tố liên quan đến bộ ngành như thế nào và trách nhiệm các bộ ngành trong hoạt động thu thập thông tin. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp quản lý thu thập thông tin của các thành tố trên.