Tuyển đặc cách 17 thủ khoa xuất sắc vào thẳng công chức thống kê

Ngày 17/3/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký quyết định công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch đối với 17 trường hợp đặc biệt tiếp nhận không qua thi tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 – 2017 (xem file đính kèm)

17 thủ khoa xuất sắc của các cơ sở đào tạo trong nước và loại giỏi, loại xuất sắc ở các cơ sở đào tạo nước ngoài (gọi chung là Thủ khoa) đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch, tiếp nhận không qua thi tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 – 2017. 17 thủ khoa nói trên đã tốt nghiệp từ 14 cơ sở đào tạo, gồm 11 cơ sở đào tạo trong nước, 3 cơ sở đào tạo nước ngoài. Cụ thể như sau:

Bốn thủ khoa từ Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 2 thủ khoa từ Trường Đại học Cần Thơ, các trường: Đại học Nông, lâm (Đại học Thái Nguyên); Đại học Nông lâm (Bắc Giang); Đại học Quảng Bình; Đại học Quảng Nam; Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng); Đại học Hoa Lư; Đại học Công nghệ TPHCM; Học viện Phát triển; Học viện Ngoại giao; Đại học Conventry (Vương quốc Anh); Đại học Middlesex (Vương quốc Anh); và Đại học Tổng hợp Tula (Liên bang Nga) có một thủ khoa.

Các thủ khoa được xét tuyển đặc biệt nói trên sẽ được tuyển dụng và bố trí làm việc tại các đơn vị của Tổng cục Thống kê theo đúng nguyện vọng đã đăng ký. Cụ thể, 6 thủ khoa sẽ đầu quân ở các Vụ của Tổng cục (3 cho Vụ Tài khoản quốc gia; các Vụ: Thống kê Tổng hợp, Kế hoạch tài chính, Thống kê Dân số và lao động, mỗi vụ có một thủ khoa đầu quân); 11 thủ khoa sẽ đầu quân cho Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố (Cục Thống kê Yên Bái, Cục Thống kê Vĩnh Phúc, Cục Thống kê Bắc Ninh, Cục Thống kê Nghệ An, Cục Thống kê Quảng Bình; Cục Thống kê Đà Nẵng (có 2 thủ khoa), Cục Thống kê Quảng Ngãi, Cục Thống kê Bình Phước, Cục Thống kê Trà Vinh, Cục Thống kê Hậu Giang.

Để thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cao như các trường hợp đặc biệt nói trên, Tổng cục Thống kê đã phải thực hiện rất nhiều thủ tục, từ việc xin chủ trương, thông báo công khai, tổ chức kiểm tra, sát hạch, xin ý kiến của Bộ chủ quản và Bộ Nội vụ. Tính từ thời gian ra thông báo tuyển dụng (29/7/2016) đến ngày có quyết định công nhận kết quả sát hạch (17/3/2017) là quá dài (6 tháng 17 ngày) đối với công tác tuyển dụng công chức, viên chức. Điều này có thể gây ra các thiệt hại cho cá nhân các thủ khoa, cơ quan tuyển dụng và cho cả xã hội. Nhằm hạn chế tối đa việc lãng phí nguồn nhân lực nói chung, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, cần phải cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong việc tuyển dụng công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Một số hình ảnh kiểm tra sát hạch thí sinh ở khu vực Miền Trung

Đoàn Dũng