Viện Khoa học Thống kê tổ chức Tập huấn sử dụng chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Thực hiện theo Công văn số 1375/TCTK-VPTC ngày 30 tháng 10 năm 2019 về việc thực hiện ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản, ngày 02/12/2019 Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức “Tập huấn sử dụng chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc” trên môi trường mạng. Ông Nguyễn Văn Đoàn – Viện trưởng KHTK chủ trì buổi Tập huấn. Tham dự có lãnh đạo và toàn thể viên chức của Viện KHTK.

Với mục tiêu: Cải cách hành chính và nâng cao quản trị công; Tăng năng suất lao động;  Xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính và ứng dụng CNTT ở mọi cấp, mọi ngành. CNTT là công cụ để thực hiện cải cách hành chính, tiến tới Chính phủ điện tử và “Văn phòng không giấy tờ”. Tổng cục Thống kê, Viện KHTK chủ trương ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực và hiệu quả thông qua việc  tăng cường sử dụng văn bản điện tử, xây dựng các quy định về việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong các hoạt động của ngành Thống kê, đẩy mạnh việc sử dụng chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, bảo mật thông tin.

Tại buổi Tập huấn, các viên chức đã được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Chữ ký số; giới thiệu chung về Hệ thống quản lý văn bản; hướng dẫn và thực hành quy trình nhận, xử lý văn bản đến và đi trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử.

Một số hình ảnh tại buổi Tập huấn:

Ông Nguyễn Văn Đoàn – Viện trưởng Viện KHTK phát biểu tại buổi Tập huấn

Toàn cảnh buổi Tập huấn

Đỗ Ngát