Với kết quả tăng trưởng quý I/2021, xin bà cho biết những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021

Câu hỏi:  (PV Thúy Hiền (Thực hiện) BNEWS/TTXVN) Với kết quả tăng trưởng quý I/2021, xin bà cho biết những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021? (Nguồn: https://bnews.vn/tong-cuc-thong-ke-muc-tieu-tang-truong-6-5-la-thach-thuc-lon/190916.html)

Trả lời:

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% GDP trong năm 2021, theo tôi, trước mắt, cần thực hiện kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhanh chóng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng nhằm khống chế dịch bệnh, ổn định phát triển kinh tế; đồng thời, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của ngành nông nghiệp bằng việc đẩy mạnh tái đàn lợn, chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm và gia súc lớn…

Cùng với đó, Việt Nam tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương  mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu, nâng cao cơ hội cạnh tranh và nâng cao giá trị của hàng hóa xuất khẩu nhất là các mặt hàng Việt Nam có lợi thế. Việt Nam cũng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Hơn nữa các bộ, ngành cần thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực thi chính sách tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, tăng cường phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy hoạt động mua, bán hàng hóa trực tuyến, góp phần bảo đảm phòng chống dịch bệnh; áp dụng khoa học công nghệ 4.0 trong việc kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hóa.