Cần những động lực gì để nền kinh tế thời hậu Covid-19 tăng trưởng hợp lý và bền vững

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Để nền kinh tế thời hậu Covid-19 tăng trưởng hợp lý và bền vững, theo ông, cần những động lực gì? (Nguồn: https://baodautu.vn/nam-nhom-dong-luc-de-dat-muc-tieu-tang-truong-d122055.html)

Trả lời:

(TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Tôi cho rằng, có 5 nhóm động lực để thực hiện được mục tiêu này.

Thứ nhất, phải đẩy mạnh tháo gỡ thể chế nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng được nguồn lực của xã hội, vì chỉ cần giải ngân thêm được một phần trăm vốn đầu tư công, thì GDP có thể tăng thêm 0,06 điểm phần trăm.

Thứ hai, vốn đầu tư công phải trở thành “vốn mồi” thu hút đầu tư nước ngoài, động lực thu hút đầu tư tư nhân.

Thứ ba, có vốn rồi, thì phải nâng cao hiệu quả đầu tư, tức là phải giảm Hệ số sử dụng vốn đầu tư (ICOR) xuống thấp hơn nữa trên nguyên tắc chống thất thoát, lãng phí, áp dụng khoa học – công nghệ, đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm.

Thứ tư, tăng năng suất lao động, vì nền kinh tế không thể tăng trưởng nhanh và bền vững nếu năng suất lao động thấp.

Thứ năm, phải tăng cầu tiêu dùng nội địa. Đây chính là yếu tố vô cùng quan trọng giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững, giảm sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường bên ngoài.