Có thể khái quát lại, động lực tăng trưởng GDP năm 2018 là gì?

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn – Báo đầu tư) Có thể khái quát lại, động lực tăng trưởng GDP năm 2018 là gì, thưa ông?

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, TCTK)

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng tốt và ổn định hơn do các điều kiện sản xuất thuận lợi. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì tốc độ tăng trưởng cao với sự đóng góp đa dạng từ nhiều ngành. Hoạt động xây dựng năm 2018 nhìn chung tăng trưởng khá, với nhiều cải thiện mạnh mẽ về điều kiện kinh doanh xây dựng; đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ xin cấp phép xây dựng; thực hiện hệ thống thông tin cấp phép xây dựng trực tuyến, quản lý hồ sơ trực tuyến cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Các ngành dịch vụ thị trường duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, ấn tượng nhất là sự bứt phá của ngành du lịch, năm 2018, lần đầu tiên Việt Nam đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế, cao hơn nhiều so với mức 13 triệu lượt khách của năm 2017. Đạt được thành tích này là do Việt Nam đã có nhiều chính sách về thu hút khách quốc tế như miễn thị thực cho các nước Tây Âu từ năm 2018 đến năm 2021, thay vì miễn từng năm một như trước, thí điểm cấp visa điện tử cho 40 nước và vùng lãnh thổ…

Động lực tăng trưởng GDP năm 2018 còn phải kể đến sự đóng góp tích cực của tiêu dùng hộ dân cư và thặng dư cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa; thị trường lao động ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.