Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, theo ông, cần những giải pháp gì?

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) Báo đầu tư) Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, theo ông, cần những giải pháp gì? (Nguồn: https://baodautu.vn/nen-tang-tot-cho-tang-truong-quy-ii-va-cac-quy-tiep-theo-d140227.html)

Trả lời:

Ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê

Theo tôi, để đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong quý II cũng như các quý tiếp theo và cả năm đạt tăng trưởng 6,5%, ngoài việc tiếp tục duy trì trạng thái kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, thúc đẩy việc đưa vắc-xin Covid-19 tới mọi người dân, cần chú trọng khai thác các tiềm năng để phát triển kinh tế.

Cụ thể, phải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của ngành nông nghiệp; tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến sâu, chế biến sản phẩm nông sản, thủy hải sản chủ lực.

Đồng thời, phải tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để đẩy mạnh hoạt động xuất – nhập khẩu; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19; thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công…