Dựa vào những động lực nào để tăng trưởng GDP

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) So với năm 2018 và những năm trước đây, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 đều thấp hơn. Theo ông, GDP tăng trưởng dựa vào những động lực nào?

(Nguồn:https://baodautu.vn/gdp-2019-tang-truong-vuot-moi-du-bao-d113792.html)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, TCTK)

Công nghiệp chế biến, chế tạo và tiêu dùng cuối cùng của hộ dân là 2 động lực quan trọng giúp GDP năm nay tăng 7,02% – cao hơn rất nhiều so với mục tiêu Quốc hội đặt ra (6,6 – 6,8%) và cao hơn so với mục tiêu Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (phấn đấu GDP tăng khoảng 6,8%).

Năm nay, GDP tăng trưởng 7,02% có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi là năm Chính phủ đặt ra nhiệm vụ là phải bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là đầu tàu, là khu vực dẫn dất nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, với sự đóng góp đa dạng từ nhiều ngành. Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư năm 2019 duy trì tốc độ tăng cao ổn định đã đóng góp 6,45 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế.

Đúng là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu năm nay thấp hơn nhiều so với các năm trước, chỉ tăng trưởng 8,1% (263,45 tỷ USD), nhưng xuất siêu 9,9 tỷ USD, cao hơn nhiều so với năm 2018 (xuất siêu 6,515 tỷ USD), nên hoạt động xuất khẩu vẫn là điểm sáng, đặc biệt đặt trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu suy giảm; tăng trưởng xuất khẩu của nhiều nước bị âm.

Giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt thấp, nhưng vốn đầu tư công chỉ chiếm 31% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nên việc giải ngân nguồn vốn này thấp ít ảnh hưởng đến tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Thậm chí, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm nay tăng 10,2% so với năm 2018, nhờ nguồn vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước chiếm tới 46% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm nay và tăng trưởng 17,3%.

Nhờ tất cả các yếu tố, động lực nêu trên, nên GDP năm 2019 đã tăng trưởng 7,02%, tạo tiền đề vô cùng quan trọng để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 mà Chính phủ đã đặt ra.