Khi giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh sẽ tác động thế nào đến tăng trưởng GDP trong quý IV và cả năm 2019

Câu hỏi(Nhà Báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Điều này cho thấy, người đứng đầu Chính phủ rất quyết liệt với vấn đề trên, nên giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV sẽ tăng mạnh. Khi giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh sẽ tác động thế nào đến tăng trưởng GDP trong quý IV và cả năm 2019, thưa ông?

(Nguồn:https://baodautu.vn)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (TCTK))

Trong giai đoạn 2016 – 2018, đóng góp của vốn đầu tư vào tăng trưởng GDP chiếm 48,22%, do đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trực tiếp ảnh hưởng tới tăng trưởng GDP. Bên cạnh đó, vốn đầu tư công thường là một trong những nguồn lực của các dự án lớn, những hạ tầng quan trọng, nên khi đẩy nhanh tiến độ giải ngân sẽ giúp đẩy mạnh các dòng vốn đối ứng khác của tư nhân, của nước ngoài, gia tăng uy tín quốc gia và niềm tin của các nhà đầu tư.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đầu năm tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, vốn khu vực nhà nước ước đạt 426.600 tỷ đồng, chiếm 31 tổng vốn, tăng 3%. Theo quy luật, vốn đầu tư khu vực nhà nước nói riêng, vốn đầu tư toàn xã hội nói chung vào những tháng cuối năm bao giờ cũng cao hơn đáng kể so với những tháng đầu năm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng GDP quý IV thường cao hơn các quý trước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang rất quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công, nên chắc chắn, giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV/2019 sẽ tăng mạnh, góp phần tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Quan trọng hơn, vốn đầu tư công luôn được coi là “vốn mồi” thúc đẩy đầu tư từ các thành phần kinh tế khác và đóng góp vào tăng trưởng theo cấp số cộng.