Một số người dân chưa nắm rõ về quy trình tự cung cấp thông tin qua ứng dụng điện thoại và internet trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay. Ông có thể thông tin chi tiết hơn về nội dung này?

Câu hỏi: (PV Báo Nhân dân) Một số người dân cũng chưa nắm rõ về quy trình tự cung cấp thông tin qua ứng dụng điện thoại và internet trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay. Ông có thể thông tin cho bạn đọc chi tiết hơn về nội dung này?

Trả lời:

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (TCTK)

Điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (webform) là hình thức thu thập thông tin mới, lần đầu tiên được áp dụng trong Tổng điều tra. Do đó, việc kiểm tra, giám sát chất lượng thông tin do các hộ dân cư tự cung cấp là vấn đề quan trọng mà Tổng cục Thống kê đã tính tới.

Trong tháng 11 và 12 năm 2018, người lập bảng kê đã đến từng hộ dân cư để ghi nhận một số thông tin ban đầu về số nhân khẩu đang thực tế thường trú tại các hộ. Trong giai đoạn này, hộ dân cư được nghe giới thiệu về phương pháp tự cung cấp thông tin qua internet trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra; nếu có nhu cầu, hộ đăng ký đồng thời cung cấp số điện thoại cho người lập bảng kê. Sau đó, ngày 31-3-2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương sẽ gửi tin nhắn điện thoại thông báo địa chỉ truy cập, tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập tới các hộ đã đăng ký.

Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, thực tế, các quy định về nghiệp vụ liên quan tới TĐTDS và NƠ là khá phức tạp, đặc biệt là các quy định liên quan tới xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ. Do đó, để bảo đảm các thông tin hộ tự cung cấp là chính xác, theo đúng quy định về nghiệp vụ, phiếu hỏi trên Trang thông tin điện tử được thiết kế với các hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể và có lồng ghép các kiểm tra về logic giữa các thông tin mà hộ cung cấp. Do đó, người cung cấp thông tin chỉ cần thực hiện lần lượt theo hướng dẫn là có thể tự cung cấp thông tin đầy đủ cho Tổng điều tra.

Ngoài ra, sau khi các hộ hoàn thiện việc tự cung cấp thông tin, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã cũng có trách nhiệm kiểm tra lại tính logic, chính xác của các thông tin này trước khi nghiệm thu. Nếu nhận thấy các thông tin mà hộ cung cấp chưa hợp lý hoặc chưa đúng với thực tế tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã có trách nhiệm xác minh lại những thông tin này bằng cách gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến hộ.