Cuộc Tổng điều tra dân số lần này nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía các tổ chức quốc tế như thế nào?

Câu hỏi: (PV Báo Nhân dân) Thưa Ông, cuộc Tổng điều tra dân số lần này nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía các tổ chức quốc tế như thế nào?

Trả lời:

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (TCTK)

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã hỗ trợ kỹ thuật cho TĐTDS và NƠ lần này. Đây cũng là cuộc TĐTDS và NƠ lần thứ năm UNFPA có hỗ trợ cho Việt Nam. Trong thời gian qua, Tổng cục Thống kê có sự phối hợp rất chặt chẽ với UNFPA để bảo đảm rằng, hỗ trợ của UNFPA đáp ứng đúng nhu cầu và ưu tiên của Chính phủ cho Tổng điều tra năm 2019. Tổng điều tra năm 2019 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, nguồn tài trợ ODA giảm nhiều, nhưng UNFPA vẫn ưu tiên dành nguồn ngân sách thỏa đáng hỗ trợ cho Tổng điều tra.

Trong cuộc Tổng điều tra lần này, UNFPA đã hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong nhiều hoạt động chuẩn bị, như chia sẻ những hướng dẫn kỹ thuật của Liên hợp quốc về tiến hành TĐTDS và NƠ vòng 2020, hỗ trợ thiết kế mẫu cho phiếu dài của Tổng điều tra, hỗ trợ giai đoạn đầu thử nghiệm dùng máy tính bảng, điện thoại thông minh thu thập số liệu, hỗ trợ xây dựng tài liệu Tổng điều tra và nhiều hoạt động khác. UNFPA cũng sẽ hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong phân tích và phổ biến kết quả Tổng điều tra.

Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục phối hợp để sử dụng hỗ trợ của UNFPA trong phân tích, tổng hợp và công bố kết quả Tổng điều tra, sử dụng các kết quả của Tổng điều tra cho tư vấn và xây dựng chính sách phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia cũng như giám sát các SDG để bảo đảm “Không ai bị bỏ lại phía sau”.