Năm 2020, tăng trưởng GDP sẽ đạt 6,8% như ADB dự báo và bằng với mục tiêu tăng trưởng được Quốc hội đặt ra.

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Ông có cho rằng, năm 2020, tăng trưởng GDP sẽ đạt 6,8% như ADB dự báo và bằng với mục tiêu tăng trưởng được Quốc hội đặt ra?

(Nguồn: https://baodautu.vn/gdp-2019-tang-truong-vuot-moi-du-bao-d113792.html)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, TCTK)

Công nghiệp chế biến, chế tạo và tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư là động lực cho kinh tế tăng trưởng cao trong năm 2019. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều doanh nghiệp thành lập mới và đầu tư nước ngoài. Như vậy, động lực tăng trưởng kinh tế đến từ cả phía cung và phía cầu và tất cả các yếu tố này tiếp tục phát huy trong năm 2020, nên không có lý do gì năm 2020, Việt Nam không đạt tốc độ tăng trưởng GDP 6,8%, nếu không có những biến cố đột biến xảy ra.

Chưa kể, năm 2020 còn có thêm động lực mới, như việc các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ cắt giảm thuế quan như cam kết, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực sẽ “mở toang” cánh cửa cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.