Nhiều người, kể cả đại biểu Quốc hội vẫn rất “dị ứng” trước việc GRDP và GDP chênh lệch nhau?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo Đầu tư) Nhưng thưa ông, nhiều người, kể cả đại biểu Quốc hội vẫn rất “dị ứng” trước việc GRDP và GDP chênh lệch nhau? (Họp báo 6 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Việt Nam là một trong số rất ít nước trên thế giới tính toán và công bố GRDP. Trên thế giới, người ta chỉ công bố GDP, nên cũng không có nhiều số liệu để so sánh rằng GRDP và GDP của các nước không có độ vênh như ở Việt Nam.

Số liệu GRDP 6 tháng đầu năm được công bố vào ngày 30/5 hàng năm, tức là số liệu được cập nhật để tính toán chỉ có đến ngày 25/5, thời gian còn lại phải dự báo, nên con số GRDP mà Tổng cục Thống kê công bố chỉ là ước tính, phải đến ngày 30/11 mới công bố GRDP sơ bộ 6 tháng và ước tính cả năm. Đã là con số ước tính và cả con số sơ bộ thì không thể chính xác tuyệt đối được, bao giờ cũng có độ vênh. Còn số liệu GRDP chính thức của năm nay thì phải đến ngày 30/11 năm sau mới có.

Tôi khẳng định, tốc độ tăng trưởng GDP và cả GRDP do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố được thực hiện khách quan, trung thực, khoa học, theo đúng chuẩn mực và thông lệ quốc tế, không chịu bất cứ áp lực hay tác động nào.