Như chúng ta đã biết vào tháng 4/2018 ADB đã họp báo và đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 của Việt Nam là 7,1% và năm 2019 là 6,8%. Tổng cục Thống kê có nhận định gì về dự báo này?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo đầu tư) Như chúng ta đã biết vào tháng 4/2018 ADB đã họp báo và đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 của Việt Nam là 7,1% và năm 2019 là 6,8%. Tổng cục Thống kê có nhận định gì về dự báo này? (Họp báo 6 tháng 2018)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, TCTK) Theo các tổ chức quốc tế đánh giá tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng giảm trong 02 năm 2019 và 2020. Chu kỳ khủng hoảng kinh tế xảy  ra 10 năm 1 lần. Độ mở của nền kinh tế Việt Nam là tương đối cao xuất khẩu trên GDP trên 200% và Việt Nam chịu tác động rất lớn từ cú sốc bên ngoài. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Mỹ-EU phần nào ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Nội tại của nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng kinh tế tốt nhưng chưa thực sự bền vững và ổn định đầu tư của chúng ta 3 năm trở lại đây vốn đầu tư trên GDP có xu hướng giảm, trước đây vốn đầu tư trên GDP là trên 40%. Do vậy đầu tư của những năm vừa rồi như năm 2016,2017,2018 có tác động tăng trưởng kinh tế của năm tiếp theo là năm 2019, năm 2020.