Những điểm sáng nào giúp nền kinh tế Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng, cho dù tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2011

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Theo ông, những điểm sáng nào giúp nền kinh tế Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng, cho dù tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2011? (Nguồn: https://baodautu.vn/gdp-quy-i-tang-382-cac-quy-tiep-theo-kich-ban-the-nao-d118939.html)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia)

Tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực, khu vực kinh tế quý I năm nay đều giảm tốc so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, đáng mừng là, một số ngành dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định như tài chính – ngân hàng và bảo hiểm, thông tin truyền thông, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội. Trong đó, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,19%, đóng góp 0,33 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế là 3,82%.

Những ngành dịch vụ tăng trưởng cao đều có giá trị gia tăng rất cao có thể coi là những mảnh ghép giúp nền kinh tế thoát khỏi nguy cơ đóng băng. Tôi cho rằng, trong thời gian tới, ít nhất là trong quý II này, trong trường hợp đại dịch Covid-19 chưa bị đẩy lùi, thì các ngành dịch vụ này tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng và vẫn là điểm sáng để giúp nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng.