Ông có cho rằng, những động lực phát triển năm 2018 sẽ tiếp tục phát huy trong năm 2019?

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn – Báo đầu tư) Ông có cho rằng, những động lực phát triển năm 2018 sẽ tiếp tục phát huy trong năm 2019?

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, TCTK)

Tôi cho rằng, những động lực tăng trưởng của năm 2018 sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Ví dụ, ngành nông nghiệp đang cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường tiêu thụ như thủy sản (nhất là tôm nước lợ), rau, hoa quả, các loại cây công nghiệp giá trị cao, đồ gỗ và lâm sản; giảm các ngành hàng, sản phẩm đang có xu hướng tăng cung như lúa gạo; tăng tỷ trọng hàng chất lượng cao trong tổng sản lượng sản xuất và hàng xuất khẩu như thủy sản, đồ gỗ… và không có lý do gì năm 2019 lại không tiếp tục.

Tương tự, Nhà máy chế biến Tanifood; Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu Long An (giai đoạn I); Nhà máy Chế biến chanh leo, rau, củ quả Tây Bắc; Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Gia Lai; Nhà máy Chế biến rau quả Doveco; Nhà máy Chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao Sơn La; Nhà máy ép dầu thực vật Dabaco; Nhà máy giết mổ lợn tập trung (Bắc Ninh, Nam Định); Tổ hợp chế biến thịt tại Hà Nam… đã hoàn thành và đi vào vận hành năm 2018, không có lý do gì lại không tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Hay như, nhờ đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục, đời sống nhân dân tại 31 tỉnh được cải thiện, 32 tỉnh ổn định, thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2016-2018 tăng 6,2% (theo giá so sánh năm 2010) đạt 3,76 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, tiêu dùng cuối cùng hộ dân cư duy trì tốc độ tăng cao ổn định, là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế năm 2018 và các năm trước đó, thì không có lý do gì không tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng cao trong năm nay.