Quy mô GDP đánh giá lại tăng thêm còn nhờ truy tìm được 76.000 doanh nghiệp đã từng bị bỏ sót?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Quy mô GDP đánh giá lại tăng thêm còn nhờ truy tìm được 76.000 doanh nghiệp đã từng bị bỏ sót?

(Nguồn: https://baodautu.vn/danh-gia-lai-gdp-de-lap-ke-hoach-sat-thuc-te-hon-d112962.html)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê)

Phát hiện ra 76.000 doanh nghiệp bị bỏ sót là nhờ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 do Tổng cục Thống kê thực hiện. Việc bỏ sót này có nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong những năm vừa qua tăng rất nhanh, khoảng 100.000 doanh nghiệp/năm, nên không chỉ ngành thống kê, mà các cơ quan quản lý nhà nước khác như thuế, bảo hiểm xã hội… cập nhật chưa kịp thời, chưa đầy đủ.

Thứ hai, tuyệt đại đa số doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không có bộ phận kế toán, mà đi thuê dịch vụ kế toán, nên cơ quan thống kê rất khó tiếp cận để điều tra, khảo sát.

Thứ ba, một bộ phận doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp quy mô lớn, không chấp hành đầy đủ trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình hoạt động, tài chính cho cơ quan quản lý nhà nước nói chung và ngành thống kê nói riêng.

Thứ tư, trong số những doanh nghiệp hiện nay, một tỷ lệ không nhỏ chỉ có tên, không hoạt động ở địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Thứ năm, năng lực của một bộ phận công chức ngành thống kê còn hạn chế.