Tăng trưởng GDP đạt 2,91% năm 2020. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để có thể tăng trưởng cao hơn. Ông nghĩ sao về nhận định này

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) Báo đầu tư) Tăng trưởng GDP đạt 2,91%, Việt Nam được cộng đồng quốc tế ca ngợi là một trong những nền kinh tế thành công nhất năm 2020. Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để có thể tăng trưởng cao hơn. Ông nghĩ sao về nhận định này? (Nguồn: https://baodautu.vn/nam-2021-tang-truong-65-la-phu-hop-d136347.html)

Trả lời:

Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê

Đúng là năm 2020, nền kinh tế Việt Nam còn một số dư địa tăng trưởng như tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 10,14%, thấp hơn so với năm 2019 là 12,14%. Nếu tăng trưởng tín dụng đạt ngang bằng năm 2019, thì GDP còn tăng cao hơn. Hay như giải ngân vốn đầu tư công, năm 2020 là năm đạt khối lượng giải ngân cũng như tỷ trọng giải ngân/kế hoạch vốn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, nhưng vẫn thấp xa so với kế hoạch. Nếu giải ngân được toàn bộ số vốn đầu tư công, thì chắc chắn, GDP sẽ cao hơn, bởi theo tính toán của Tổng cục Thống kê, khi vốn đầu tư công tăng 1% sẽ đóng góp cho tăng trưởng GDP thêm 0,06 điểm phần trăm.