Thặng dư thương mại có đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Nhưng đây là sự đóng góp không vững chắc bởi thương mại toàn cầu diễn biến bất thường

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) Báo đầu tư) Thặng dư thương mại có đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Nhưng đây là sự đóng góp không vững chắc bởi thương mại toàn cầu diễn biến bất thường, thưa ông? (Nguồn: https://baodautu.vn/nam-2021-tang-truong-65-la-phu-hop-d136347.html)

Trả lời:

Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê

Năm 2020, Việt Nam đạt mức xuất siêu kỷ lục với 19,1 tỷ USD, gần bằng tổng mức xuất siêu 4 năm trước cộng lại (20,9 tỷ USD), đóng góp rất lớn vào tăng trưởng GDP. Trong đó, xuất khẩu 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%. Năm 2020 ghi nhận nỗ lực mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh kinh tế trong nước cũng như thế giới chịu tác động tiêu cực của Covid-19 và sự đứt gãy thương mại toàn cầu.

Từ khi hội nhập kinh tế thế giới và khu vực đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm nào cũng tăng (ngoại trừ năm 2009 giảm 11,4%), nhiều năm tăng ở mức 2 con số. Ngay như năm 2020, thương mại qua biên giới toàn cầu giảm 25 – 30%, nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục tăng. Năm 2020 không chỉ là năm đạt kỷ lục về thặng dư thương mại, mà còn là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam thặng dư thương mại. Những điều đó cho thấy, ngay cả khi hoạt động đầu tư, kinh tế, thương mại… thế giới rơi vào bất ổn, thì hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển và ngày càng vững chắc khi thực thi các hiệp định thương mại tự do, như CPTPP, EVFTA, RCEP…