Thu hút và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 đạt kỷ lục. Đây cũng chính là động lực để năm 2020 cán đích tăng trưởng kinh tế 6,8%.

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Thu hút và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 đạt kỷ lục. Đây cũng chính là động lực để năm 2020 cán đích tăng trưởng kinh tế 6,8%, thậm chí cao hơn, thưa ông?

(Nguồn: https://baodautu.vn/gdp-2019-tang-truong-vuot-moi-du-bao-d113792.html)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, TCTK)

Năm 2019, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 38,02 tỷ USD, tăng 7,2% so với năm 2018 và vượt mọi dự báo trước đó. Vốn đầu tư nước ngoài trên 38 tỷ USD cũng là mức cao nhất trong khoảng 10 năm gần đây. Trong bối cảnh suy giảm chung của dòng vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu, việc Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng vốn thực hiện là một thành quả đáng khích lệ.

Đặc biệt, nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung vào các ngành kinh tế then chốt (công nghiệp chế biến, chế tạo; bất động sản; bán buôn, bán lẻ…), có đóng góp lớn trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng tạo đà để các ngành này tăng trưởng mạnh hơn nữa trong năm 2020 và các năm tiếp theo.