Tổng cục Thống kê công bố GDP không phải tăng 23,8%, mà là tăng đến 25,4%

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Mấy tháng trước, các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và người dân khá bất ngờ khi biết quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 đánh giá lại tăng thêm 23,8%. Nhưng con số chính thức vừa được Tổng cục Thống kê công bố thì GDP không phải tăng 23,8%, mà là tăng đến 25,4%, nên càng bất ngờ hơn?

(Nguồn: https://baodautu.vn/danh-gia-lai-gdp-de-lap-ke-hoach-sat-thuc-te-hon-d112962.html)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê)

Sau khi có kết quả rà soát, tính toán, đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017, chúng tôi có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư con số sơ bộ là quy mô GDP tăng thêm 23,8%. Trước kết quả này, Thủ tướng chỉ đạo, để khách quan, trung thực, cần phải mời các tổ chức quốc tế đánh giá độc lập, khách quan, dựa trên thực tế và cơ sở khoa học.

Sau khi hợp tác với các chuyên gia về thống kê của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đồng thời nhờ sự tư vấn, giúp đỡ của chuyên gia thống kê của Liên hợp quốc, việc tính toán lại cho ra con số quy mô GDP tăng thêm 25,4%, chứ không phải 23,8%.

Quy mô GDP đánh giá lại là cơ sở để hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; là căn cứ để xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Kết quả này cũng được sử dụng để xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2016 và Chiến lược Phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030. Các bộ, ngành, địa phương cũng sử dụng số liệu đánh giá lại để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 5 năm tới.