Tổng cục Thống kê đã công bố tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2017 cho từng tỉnh. Thưa ông, các địa phương phản ứng thế nào khi tốc độ tăng trưởng GRDP thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo Đầu tư) Tổng cục Thống kê đã công bố tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2017 cho từng tỉnh. Thưa ông, các địa phương phản ứng thế nào khi tốc độ tăng trưởng GRDP thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước? (Họp báo 6 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Trước đây, các địa phương tự tính toán và công bố GRDP và thường thì tốc độ tăng trưởng GRDP của các địa phương đều cao hơn GDP, nếu tính chung lại GRDP cao gấp 1,7 – 1,9 lần GDP. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này như tính trùng, tính chưa đúng…, thậm chí còn chịu áp lực phải hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã được chính địa phương đặt ra.

Nhưng vì bất cứ lý do gì thì việc GRDP cao hơn rất nhiều so với GDP cũng rất khó chấp nhận do không phản ánh đúng tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 nhằm đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP.

Theo đó, từ năm 2017, Tổng cục Thống kê sẽ tính toán và công bố GRDP cho từng địa phương theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn nước ta, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương trong việc đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội; phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn cấp tỉnh và trên phạm vi cả nước.

Chúng tôi đã công bố GRDP ước tính 6 tháng đầu năm 2017 của tất cả các địa phương. Sau khi nhận được kết quả, chỉ có một vài địa phương đề nghị tính toán lại, vì cho rằng con số Tổng cục Thống kê đưa ra chưa sát thực tế, nhưng cuối cùng các địa phương cũng đồng ý con số sau khi chúng tôi rà soát, tính toán lại.