Tổng cục Thống kê phân tích 5 nhóm nguyên nhân dẫn đến thay đổi quy mô GDP, trong đó có 4 nhóm nguyên nhân làm tăng quy mô và 1 nhóm nguyên nhân làm giảm quy mô

Câu hỏi: (PV Thanh Hương-VOV2 Đài tiếng nói Việt Nam) Trong thông cáo báo chí đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017 có 5 nhóm nguyên nhân dẫn đến thay đổi quy mô GDP, trong đó có 4 nhóm nguyên nhân làm tăng quy mô và 1 nhóm nguyên nhân làm giảm quy mô. Tổng cục Thống kê có thể phân tích kỹ hơn nhóm làm giảm quy mô GDP là như thế nào?

(Nguồn: Họp báo đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017 ngày 13/12/2019)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia)

Thực hiện rà soát, đánh giá lại quy mô GDP đã nhận diện 5 nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thay đổi quy mô GDP, trong đó có 4 nhóm nguyên nhân đầu làm tăng quy mô GDP: (1) Bổ sung thông tin từ tổng điều tra làm cho GDP tăng 16,02%; (2) Bổ sung thông tin từ hồ sơ hành chính đóng góp làm tăng 8,3%; (3) Cập nhật lý luận mới hệ thống tài khoản quốc gia 2008 làm GDP tăng 2,66%; (4) Rà soát, cập nhật lại phân ngành kinh tế làm GDP tăng 2,04% và nhóm nguyên nhân thứ (5) làm giảm quy mô GDP là cập nhật cơ cấu kinh tế làm GDP giảm 3,57%. Khi chúng tôi rà soát do ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu làm cho chỉ số giá và bảng giá tác động đến giá trị tăng thêm của khu vực kinh tế và ngành kinh tế rất khác nhau, đối với tính toán giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản thì cập nhật bảng giá chi tiết làm cho giá trị tăng thêm 15.000 tỷ so với trước đây, đối với khu vực công nghiệp và xây dựng thì ngành khai khoáng mỗi năm giảm 75.000 tỷ do cập nhật giá chi tiết và chi phí trung gian của ngành này, hệ số chi phí trung gian chúng tôi cập nhật lại theo từng ngành, vùng, nhiều ngành thay đổi. Chẳng hạn ngành dệt điều chỉnh tăng 2% là do doanh nghiệp ngành dệt được đầu tư mới ở Quảng Ninh. Ngành sản xuất than cốc, sản phẩm từ dầu mỏ tinh chế, ở tỉnh Thanh Hóa có nhà máy lọc dầu Nghi Sơn làm cho chi phí trung gian của tỉnh đó, vùng đó cộng vào cả nước tăng lên; Hà Tĩnh, Quảng Ngãi sản xuất kim loại; Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương sản xuất điện tử … khi chúng ta điều chỉnh tỷ lệ chi phí trung gian và thay đổi chỉ số giá làm cho giá trị gia tăng của các ngành đó giảm xuống làm cho GDP thay đổi.