Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch gì để tận dụng cơ hội tự do thương mại

Câu hỏi:  (PV Thúy Hiền (Thực hiện) BNEWS/TTXVN) Trong bối cảnh tự do thương mại và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cơ hội; đồng thời, cũng đặt ra những thách thức cho phát triển kinh tế Việt Nam. Vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch gì để tận dụng cơ hội này? (Nguồn: https://bnews.vn/bo-truong-nguyen-chi-dung-nam-2021-hanh-dong-ngay-de-khong-bo-lo-cac-co-hoi/184759.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nắm bắt cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Trung tâm này đã được Thủ tướng Chính phủ “khai sinh” tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2019. Đây là mô hình đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ thành lập và khác với mô hình trung tâm phổ biến ở các nước trên thế giới chủ yếu do doanh nghiệp, tập đoàn thiết lập và thường chỉ phục vụ mục tiêu nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, Chính phủ đã ban hành một Nghị định riêng (Nghị định 94/2020/NĐ-CP) quy định Trung tâm được hưởng các ưu đãi đầu tư cao nhất, thuận lợi nhất theo quy định hiện nay.

Sau hơn một năm chuẩn bị, Trung tâm vừa được chính thức khởi công xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Đây sẽ là nơi quy tụ các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước, nơi cung cấp các cơ sở nghiên cứu, không gian làm việc, thử nghiệm sản phẩm và điều kiện hạ tầng tốt nhất phục vụ cho nghiên cứu phát triển các ý tưởng công nghệ theo chuẩn mực quốc tế, đưa các ý tưởng đổi mới sáng tạo vào một hệ sinh thái đầy đủ và hỗ trợ thông qua các cơ chế thuận lợi, đặc thù, từ đó hoàn chỉnh vòng kết nối, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, nghiên cứu phát triển và thương mại hoá sản phẩm.

Với tầm nhìn và sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta tin tưởng rằng đây là giai đoạn bản lề của Việt Nam, đánh dấu sự khởi đầu của một làn sóng phát triển mới của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, là thời điểm Việt Nam sẽ tập trung thúc đẩy năng lực sáng tạo, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực của phát triển kinh tế nhanh và bền vững.