Trường hợp điều tra viên không tiếp cận được đơn vị điều tra do dịch Covid-19 thì sao

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) baodautu) Muốn điều tra bảo đảm chất lượng cần phải thu thập thông tin cơ bản từ tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, nhưng thưa ông, trong trường hợp điều tra viên không tiếp cận được đơn vị điều tra do dịch Covid-19 thì sao? (Nguồn: https://baodautu.vn/ngay-172021-dieu-tra-5-trieu-co-so-san-xuat-kinh-doanh-ca-the-d146095.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn, nếu điều tra viên không tiếp cận được với đơn vị điều tra do cơ sở tạm đóng cửa vì nhiều lý do, trong dó có lý do tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 19/CT-TTg, thậm chí là thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội thì điều tra viên phải liên lạc với chủ cơ sở qua điện thoại để hẹn lịch phỏng vấn.

Trường hợp không có số điện thoại của chủ cơ sở, điều tra viên liên lạc với tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn, ấp, bản để đề nghị cung cấp số điện thoại liên lạc của cơ sở hoặc nhờ sự trợ giúp của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã để liên lạc với chủ cơ sở.